Lista produktów Decorehand France

Decorehand – włóczki francuskie. 

Decyzja o nawiązaniu współpracy z francuskim producentem była dokładnie przemyślana, by nie powiedzieć ideologiczna.
Filature du Parc z siedzibą u podnóża Pirenejów kieruje się w swojej działalności zasadami poszanowania środowiska naturalnego. Przekłada się to między innymi na produkcję przędz uzyskiwanych z odpadów włókienniczych przy zastosowaniu procesów minimalnie wpływających na degradację środowiska. I tak zarówno pozyskiwanie surowca jak i proces barwienia podlega sztywnym normom dotyczącym oszczędności wody i energii, a także użycia substancji szkodliwych.

Jakość tych włóczek nijak nie odbiega od jakości pozostałych produktów dostępnych na rynku. Inna jest cena.
Składy poszczególnych przędz zawierają wełnę, angorę, kaszmir, bawełnę, runo jaka i poliamid (odzyskiwany mi. z pokryć samochodów ciężarowych).

Trudno znaleźć innego producenta, który w swojej działalności tak zdecydowanie kierowałby się względami ekologicznymi.
To pewne, że filozofia firmy znajduje swoje odzwierciedlenie w gotowym produkcie, który, nie tylko z perspektywy ekonomicznej, jest tańszy. Z perspektywy ludzkiej jest po prostu słuszny.